INTERSTICI

INTERSTICI

Obeint preceptes mèdics, Llentrisca Edicions nodreix les seves arrels per convertir  l’arbust en arbre de sis metres, amb tres grups d’aliments: l’aposta del talent local en català, de veus poc convencionals, arriscades i valentes; la construcció de ponts que ajudin aquests autors a assolir que l’arbust es transformi en un arbre, i el foment de la creació artística mitjançant residències d’escriptura.

L’editorial, seguint aquests tres camins, com rius que naveguen fins a la desembocadura, enquadra la mirada en la poesia emergent de les nostres illes.

 

D’aquesta manera, durant la segona meitat de novembre i principis de desembre de 2023 va reunir en residència de creació, a la Casa d’Artistes (es Mercadal, Menorca), tres poetes perquè desenvolupessin el seu treball. Ells són Cecília Navarro Frau (Llucmajor, 2002), Joan Rotger Julià (Ciutadella, 1995) i Anaïs Faner Anglada (Ciutadella, 1997). Les obres allí escrites s’esparpellen en aquest INTERSTICI.

Publicat per Llentrisca edicions

info@llentriscaedicions.com

@llentriscaedicions

 

Primera edició: abril del 2024

Títol original: Interstici©

©d’aquesta edició, Llentrisca ediccions, 2024

©Cecília Navarro Frau ©Joan Rotger Julià ©Anaïs Faner Anglada

 

Disseny de la cobertura i maquetació: Júlia Sales Florit

Assessorament lingüístic: Ciceró Pascual

Producció editorial: Cristian P. Coll i Francesc Pons Sans

 

Dipòsit Legal: ME – 191/2024

ISBN: 978-84-09-59928-8